diplomová práce

Software pro řízení humanoidního robotu

Autor práce: Ing. Klement Šťastný

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponent: -

Abstrakt:

Termín obhajoby

6.11.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)