diplomová práce

Řídicí systém pro mobilní kolové roboty

Autor práce: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá možností návrhu a realizace řídicího systému nižší úrovně pro mobilní roboty. Pro možnosti odladění a ověření byl zvolen mobilní robot OMR III. V práci je provedena analýza stávají úrovně problematiky, z níž vyplynula vhodná koncepce řídicího systému. Na základě zvolené koncepce a periferií mobilního robotu OMR III byla provedena volba vhodného mikrořadiče pro řídicí systém. Pro tento mikrořadič byl proveden návrh a realizace desky centrální jednotky systému. Dále je proveden popis návrhu struktury řídicího systému a jeho realizace. Poslední část práce se zabývá návrhem a realizací software uživatelského rozhraní, který umožňuje zadávat systému konkrétní vyšší cíle.

Klíčová slova:

Mobilní robot, řídicí systém pro autonomní mobilní robot, LPC 2148

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-02)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Dr.RNDr. Lubomír Smutný (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)