diplomová práce

Návrh www stránek pro podporu řízení firmy

Autor práce: Ing. Jaroslav Hábl

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: -

Abstrakt:

Jedním z hlavních úkolů této diplomové práce je navržení využití www stránek s dynamickým obsahem pro podporu řízení konkrétní strojírenské firmy pro vybrané aplikace. Dále pojednává o navržení a zavedení nové struktury řízení dané firmy. Na základě této nové struktury řízení jsou nové stránky navrženy. Dále tato diplomová práce popisuje návrh postupu zavedení navržených www stránek s dynamickým obsahem podle zásad projektového řízení.

Klíčová slova:

Informační systém pro podporu řízení, řízení podniku, projektové řízení

Termín obhajoby

5.11.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (.) (předseda)
.doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)