bakalářská práce

Vzdálená komunikace objektů a XML na platformě .NET

Autor práce: Ing. Tomáš Matějka

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá problematikou komunikace a bezpečností komunikace vzdálených objektů na platformě Microsoft .NET. Dále se zabývá problematikou práce s XML soubory a jejich zpracování, které jsou používány v rámci komunikace vzdálených objektů a obecně konfigurace prvků v rámci .NET Framework.
V první části práce je zpracován přehled struktury platformy Microsoft .NET Framework a jsou popsány základní principy a technologie. Tato část také obsahuje výčet konkurenčních řešení platformy .NET, které přenáší tuto platformu i na jiné operační systémy než je Microsoft Windows.
V další části je rozebrána problematika komunikace vzdálených objektů, která je označována jako „.NET Remoting“, včetně zabezpečení distribuovaných aplikací postavených na této technologii. Následně je popsána podpora XML souborů na platformě .NET, která zahrnuje i jejich validaci.
V poslední části práce jsou popsány aplikace vytvořené k seznámení se s tématy .NET Remoting a práce s XML soubory.

Klíčová slova:

Microsoft .NET, vzdálená komunikace objektů, remoting,  xml.

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)