bakalářská práce

Sestavení souboru multimedialnich interaktivních schémat hydrogenerátorů.

Autor práce: Ing. Martin Kotrba

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem mé práce je vytvoření interaktivních schémat hydrogenerátorů pro doplnění a zkvalitnění výuky předmětu prostředky automatického řízení – tekutinové. Seznámíme se s problematikou tekutinových mechanizmů (v našem případě hydrogenerátorů) a vybereme vhodné prvky pro multimediální prezentaci. Tyto prvky budeme realizovat v prostřední Flash ve formátu, který bude vhodný pro prezentaci na internetu.

Klíčová slova:

hydrogenerátory, flash animace

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)