bakalářská práce

Vytvoření statistického modelu pohybu autonomního robotu.

Autor práce: Ing. Libor Kalla

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem práce je sestavení adekvátního statistického modelu pohybu robotu pro simulační experimenty. Navržený model bude sestaven na základě souboru měření na reálném zařízení, konkrétně na mobilním autonomním robotu Bender. Přesnost modelu ověřte praktickými experimenty a implementaci modelu proveďte v prostředí C#

Klíčová slova:

Mobilní roboty, lokalizace, odometrie

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)