diplomová práce

Návrh a realizace metody globální lokalizace ve známém prostředí pro mobilní robot.

Autor práce: Ing. Vojtěch Orgoň

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce pojednává o problematice globální lokalizace robotu ve známém prostředí. První část je věnována senzorům používaným pro lokalizaci. V druhé části jsou popsány některé metody lokalizace. V další části je popsána implementace vybrané metody v prostředí C#. V poslední části je popsáno použití vytvořeného simulačního programu pro analýzu citlivosti metody na změnu parametrů lokalizace.

Klíčová slova:

Robot, senzor, lokalizace, C#, scan-matching.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Dr. Ing. Alexandr Štefek (člen)