bakalářská práce

Systém řízení výsuvných dveří

Autor práce: Bc. Petr Zouhar

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

V této bakalářské práci se zabývám návrhem systému řízení výsuvných dveří speciální konstrukce. Analyzuji požadavky na automatické řízení chodu dveří, navrhuji koncepci řízení a zabezpečení chodu dveří. Vypracovávám nejvhodnější řešení, včetně přístrojového osazení a programového vybavení. Na závěr hodnotím navržený systém z hlediska technických vlastností, kvality řízení, životnosti a spolehlivosti. Tento systém řízení bude použit firmou JOFO s.r.o. na akci Hotel Metropol v Praze.

Klíčová slova:

Vysuvné dveře, systém řízení, LOGO!

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)