bakalářská práce

Návrh laboratorního cvičení s prostředím Control Web 5

Autor práce: Bc. Miroslav Liška

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Účelem této bakalářské práce je seznámení s produktem Control Web 5 a jednotkou DataLab IO. Dále pak vytvoření vzorové laboratorní úlohy a k ní několik verzí aplikace ovládající vybraný objekt řízení.

Klíčová slova:

Control Web, návrh laboratorního cvičení, DataLab  IO, automatizace, PLC, soft-PLC, SCADA, HMI.

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)