diplomová práce

Automatické měřicí pracoviště

Autor práce: Ing. Jan Kakáč

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá tématikou měřících softwarů a hardwaru k tomu potřebnému. Práce nazančuje způsob práce se softwarem LabWIEW 8. Veličinou vybranou k měření je teplota, u které  pomocí tohoto softwaru budeme sledovat její průběh. Pro danou úlohu byly použity teplměry Pt 100 a termočlánek typu K.

Klíčová slova:

Měření teploty
Měřící hardware a software
LabWIEW
Teploměr Pt 100
Termočlánek typu "K"

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-02)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Dr.RNDr. Lubomír Smutný (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)