diplomová práce

Indikátor rojové nálady včelstva

Autor práce: Ing. Oto Gregořík

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Miroslav Holý

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Diplomová práce se věnuje návrhu zařízení k indikaci rojové nálady včelstev na venkovních stanovištích. Funkce je založena na principu analýzy zvuku včelstva. Základním prvkem zařízení je mikrokontrolér umožňující výpočet frekvenčního spektra zvuku s použitím algoritmu rychlé Fourierovy transformace. První část prezentuje teoretickou analýzu daného problému, další část popisuje návrh obvodového řešení a programového vybavení.

Klíčová slova:

Indikátor rojové nálady včelstva, analýza frekvenčního spektra, rychlá Fourierova transformace, Atmel ATmega2560.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-02)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Dr.RNDr. Lubomír Smutný (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)