diplomová práce

Kontrolní systém karuselové výrobní linky

Autor práce: Ing. Marek Mahdal

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Miroslav Holý

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá řešením kontrolního indikačního systému pro manuální karuselovou linku ROTO 8  na potisk textilií od firmy AEROTERM.
Zařízení bylo vyvíjeno na základě zadání a ve spolupráci s firmou Potisk textilu,  Vavřina Radomír, která se potiskem textilií zabývá skoro deset let, tudíž má s danou problematikou mnoho zkušeností.

Klíčová slova:

Karuselová výrobní linka, kontrolní systém, mikrokontrolér

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Dr. Ing. Alexandr Štefek (člen)