bakalářská práce

Měření konduktivity medu

Autor práce: Ing. Jaroslav Zábranský

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Miroslav Holý

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Určování druhové příslušnosti medu podle konduktivity a metod jejího měření, se zaměřením na možnost měření, bez nutnosti ředit med. Provedeme experimentální měření konduktivity medu.přímou metodou měření. Vybrali jsme dvě metody měření, induktivní a odporové. Určí kvalitu medu a tím i jeho cenu při výkupu,a to jen ponořením do medu. Odstraníme nutnost spíše laboratorního měření.

Klíčová slova:

Konduktivita medu

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)