bakalářská práce

Provedení ověřovacích experimentů lokalizace mobilního robotu.

Autor práce: Bc. Pavel Topič

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce v úvodu obecně shrnuje lokalizační metoty.
Zejména se zaměří na funkčnost metody PCSM (Porovnání přepočítaných scanů), podle které probíhá lokalizace mobilmího robota. Dílčími cíly jsou především provedení simulačních a odpovídajicích praktických experimentů, jejich porovnání a zhodnocení.

Klíčová slova:

Markovská lokalizace, Metoda PCSM (Porovnání přepočítaných scanů)

Termín obhajoby

5.11.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)