dizertační práce

Marketingové strategie obchodu s uměním se zaměřením na současnou českou výtvarnou scénu

Hlavní dokument 802.36 kB Teze 115.08 kB

FAVUdizertační práceStudent: Mgr. et Mgr. Michaela Peško Banzetová, Ph.D.Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

Oponenti: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Obchod se současným uměním v České republice býval vnímán jako oblast přístupná nemnoha zasvěceným. O tomto odvětví u nás dosud neexistovala adekvátní literatura, marketingové strategie užívané v rámci něj byly, nejen z vnějšího pohledu, dosti nejasné. Práce ukazuje, že se nejedná o tajnou sféru. Naopak jde o část trhu, která má ten efekt, že čím více se o ní veřejně hovoří, tím lepší je dopad na celou společnost. Autorka představuje stávající situaci v daném odvětví, její historické souvislosti, a otevřeně popisuje marketingové strategie galeristů dlouhodobě pracujících se současnými umělci. Zároveň na případových studiích ze zahraničí ukazuje možné další cesty, jak současné umění, skrze specifické nástroje marketingu, společnosti přiblížit.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

P

Fakulta

Obor studia

Výtvarná umění a umělecký provoz (VUUP_DP)

prospěla, doporučit k obhajoběSoubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 179.5 kB

prospěla, doporučit k obhajoběSoubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 60.68 kB

prospěla, doporučit k obhajoběSoubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 1.26 MB

Klíčová slova

prodejní galerie, art marketing, obchod s uměním, současné umění, galerijní provoz, mezinárodní umělecký trh