diplomová práce

Návrh fuzzy regulátoru

Autor práce: Ing. Roman Štěpánek

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce je teoretickou úlohou zabývající se testováním nastavení běžných druhů fuzzy regulátorů pro různé regulované soustavy. V úvodu je popsán princip fuzzy regulace samotným fuzzy regulátorem. Následuje návrh fuzzy regulátorů Mamdaniho typu v prostředí Simulink a jejich nastavení pro jednotlivé regulované soustavy za stejných podmínek čili stejné rozložení funkcí příslušnosti v univerzu, stejné báze pravidel a stejné defuzzifikační metody. Cílem je porovnání dosažených výsledku.

Klíčová slova:

Fuzzy regulace, fuzzy regulátor, regulovaná soustava, regulovaná veličina, akční veličina

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-02)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (člen)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)