bakalářská práce

Metody návrhu číslicových regulátorů

Autor práce: Bc. Petr Veis

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Pro určení parametrů číslicových regulátorů existuje celá řada metod. Úkolem této práce je uvést přehled těchto metod a dále vybranými metodami určit parametry číslicových regulátorů a provést srovnání jednotlivých metod.

Klíčová slova:

Číslicový regulátor, parametry, vzorkování, tvarování, polohový algoritmus, přírůstkový algoritmus, Ziegler-Nichols, Obecný lineární regulátor, Metoda požadovaného modelu

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)