bakalářská práce

Integrální metody návrhu spojitých regulátorů

Autor práce: Bc. Milan Kratochvíl

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

V této bakalářské práci jsem se zabýval nastavením parametrů spojitých regulátorů. Uvedl jsem zde metody, kterými lze stavitelné parametry navrhnout a u některých vybraných metod  provedl  vzájemné porovnání a aplikaci na příkladech.

Klíčová slova:

Regulátor, stavitelné parametry, metoda, kritérium, seřízení, regulace.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)