bakalářská práce

Aplikace Ziegler-Nicholsovy metody na diskrétní regulační obvody

Autor práce: Ing. Aleš Blaženka

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá aplikací Ziegler-Nicholsovy metody pro návrh parametrů
diskrétních regulátorů. Metoda se používá především v~případě spojitých regulačních
obvodů pro návrh vhodných parametrů spojitých regulátorů. Cílem bakalářské práce je
ukázat možnosti aplikace této metody i~v~případě diskrétních regulačních obvodů pro
nastavení parametrů číslicového regulátoru. Součástí práce jsou příklady regulátoru
s~aplikací Ziegler-Nicholsovy metody diskrétních i~spojitých regulačních obvodech
v~programu Matlab v~nadstavbě Simulink.

Klíčová slova:

Ziegler-Nicholsova metoda, spojitý regulátor, číslicový regulátor.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)