dizertační práce

Obvody s moderními aktivními prvky

Text práce 1012.72 kB Teze 522.41 kB

Autor práce: Ing. Vladimír Axman, Ph.D.

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.

Oponent: -

Abstrakt:

Disertační práce se zabývá ARC filtry druhého řádu pro kaskádní syntézu filtrů. Jsou zde uvedena nová zapojení filtrů druhého řádu s konvejery vhodná pro realizaci filtrů na vyšších kmitočtech a nová zapojení filtrů s konvejery pro realizaci elektronicky laditelných filtrů. V disertační práci  jsou uvedeny schémata a vztahy pro jednotlivá nová zapojení. Je zde také ukázáno praktické ověření nových zapojení filtrů druhého řádu

Klíčová slova:

Aktivní filtry, filtry s CCII+, filtry s konvejery, filtry druhého řádu, elektronicky laditelné filtry, aktivní filtry pro vyšší kmitočty

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Teoretická elektrotechnika (DK-TEE)