diplomová práce

Budova občanské vybavenosti

Text práce 510.68 kB Příloha 29.55 MB

Autor práce: Ing. Alexandr Baroň

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Petra Berková, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Pilný

Abstrakt:

Cílem diplomové práce je návrh energeticky úsporného hotelu s restaurací a s vnitřní garáží. Jeden z hlavních úkolů je také posouzení energetické náročnosti budovy a využití energií z obnovitelných zdrojů. Hotel je řešen myšlenkou „inteligentních budov“ což znamená, že veškeré technické zázemí je ovládáno mimo jiné i hlavním počítačem uvnitř objektu za dosažení minimální spotřeby energií, maximálního komfortu a bezpečí. Umístění na svažitém terénu v centru Brna umožňuje využít částečně podsklepený suterén pro garáže. Střecha budovy je plochá, zelená s úpravou pro umístění solárních panelů, jejichž návrh je součástí technického řešení. Specializací této práce je pak vnitřní akustika a prostorová akustika konferenční místnosti v prvním patře.

Klíčová slova:

Diplomová práce, prostorová akustika, vnitřní akustika, vestavěná garáž, hromadná garáž, podzemní garáž, restaurace, hotel, zimní zahrada, zelená střecha, pochozí plochá střecha, monolitický skelet, bezprůvlakový, bezhřibový, základová deska, apartmán, konferenční místnost, THERM tvárnice, vodonepropustný beton, sádrokartonový podhled, průvlak, bezbariérový, pokoj pro imobilní, částečně podsklepený, iso nosník, inteligentní budovy, chytré budovy, vzduchotechnika, dešťová voda, nucené větrání, rekuperace, vytápění, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, umělé osvětlení, tepelná stabilita, solární kolektory, chlazení, energetický štítek, energeticky efektivní

Termín obhajoby

2.2.2021

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Konstrukční systém objektu. Kapacita garáže a jejich průjezdnost. Kde se nachází bezbariérová WC pro prostory restaurace a jsou tyto prostory (restaurace, terasa) bezbariérové? Drenáž je z hlediska jejího výškového osazení chybně umístěna. Jaké riziko s sebou nese toto umístění? Co jsou lavičky u výkopů a proč nejsou zhotoveny? V jakém rozsahu je použit vodonepropustný beton a jaký účel zde plní izolace proti radonu, pokud její průběh není ve všech místech spodní stavby? Co je SHZ? Jaký typ je nebo by byl navržen, příp. kde se nachází strojovna zajištující provoz? Jakým způsobem byla v akustice zohledněna blízkost tramvajové trati z hlediska přenosu vibrací a hluku? Jak je vzhledem k náVrhu VZT řešen její prostup přes jednotlivé seky PBŘ? Dle čeho byl zvolen sklon fotovoltaických panelů? Popište fungování řídícího systému budovy. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav pozemního stavitelství

Studijní program

Environmentálně vyspělé budovy (NPC-EVB)

Složení komise

prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. - předseda,
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Petra Vorlíčková - tajemník,
Ing. Klára Hobzová - tajemník,
Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen,
Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - člen,
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. - člen,
Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen,
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - člen,
Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,

Posudek vedoucího
Ing. Petra Berková, Ph.D.

Soubor vložený vedoucím Velikost
55426.pdf 481.33 kB

Posudek oponenta
Ing. Ondřej Pilný

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
55090.pdf 780.87 kB