bakalářská práce

Rozšířená manipulace s playlisty a metadaty hudebních souborů v GMPC

Text práce 1.41 MB

Autor práce: Jakub Adamec

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D.

Oponent: Dr. Ing. Petr Peringer

Abstrakt:

Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia klientskej aplikácie pre hudobný server Music Player Daemon (MPD), ktorá umožňuje editáciu lokálnych hudobných súborov a sťahovanie dát z internetových služieb. Súčasne poskytuje špeciálne operácie s playlistmi a získanie tempa zo skladby. Samotnému návrhu aplikácie predchádza teoretický rozbor, ktorý zahrňuje popis metadát, formáty hudobných súborov a rozbor MPD a GMPC. V posledných kapitolách práce je opis riešenia aplikácie zakončený vyhodnotením výsledkov.

Klíčová slova:

metadáta, hudobné súbory, tagy, python, BPM, playlist, MPD klient

Termín obhajoby

13.7.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E.

Otázky u obhajoby:

  • Proč neumíte přidávat do playlistu i více skladeb najednou?
  • Co znamená parametr "sc=0.75" v algoritmu pro výpočet BPM?

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Informační technologie (IT-BC-3)

Studijní obor

Informační technologie (BIT)

Složení komise

doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen)
RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen)

Známka navržená vedoucím: C

Soubor vložený vedoucím Velikost
Hodnocení vedoucího [.pdf] 85.26 kB

Posudek oponenta
Dr. Ing. Petr Peringer

Známka navržená oponentem: D

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 126.29 kB