bakalářská práce

Technologie průsvitných architektonických betonů

Text práce 3.71 MB

Autor práce: Bc. Aneta Adámková

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Oponent: Ing. Petr Novosad, PhD.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá problematikou průsvitných betonů. Cílem byl návrh postupu výroby průsvitného betonu. Teoretická část byla sestavena ze zahraničních poznatků, které vedli k posouzení dostupnosti a ceny optických vláken v ČR. Experimentální část se zabývá samotnou problematikou výroby s využitím různých druhů kotvení a výběrem vhodného průměru optického vlákna ze tří zkoušených průměrů. V závěru jsou uvedeny poznatky, které vedli k návrhu postupu výroby, a samotný navržený výrobní postup.

Klíčová slova:

Architektonické betony, průsvitné betony, optická vlákna, připevňování vláken, samozhutnitelné betony, povrchové úpravy, aplikace, průsvitnost, …

Termín obhajoby

23.6.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Ing. P. Novosad - Jaká byla použita metodika pro stanovení prostupu světla průsvitného betonu? - Důvod použití LED zdroje světla? Ing. J. Lerch -Stanovení nulové hodnoty průsvitnosti betonu? doc. K. Dvořák - Byla metodika stanovení průsvitnosti betonu konkrétně vymyšlena anebo převzata z dosavadních zdrojů, normových postupů? Ing. L. Nevřivová - Využití průsvitných betonů v praxi, příklady aplikace? doc. V. Tichomirov - Je nutné zabývat se optimalizací směsí betonů a jejich mechanickými vlastnostmi pro průsvitné betony? Otázky oponenta a členů komise byly zodpovězeny ke spokojenosti komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Studijní program

Stavební inženýrství (B-P-C-SI (N))

Studijní obor

Stavebně materiálové inženýrství (M)

Složení komise

Ing. Jiří Lerch - předseda,
Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., LL.M. - místopředseda,
Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník,
prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen,
doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. - člen,
Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen,
Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen,
doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen,

Posudek vedoucího
prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
53337.pdf 123.47 kB

Posudek oponenta
Ing. Petr Novosad, PhD.

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
53668.pdf 278.06 kB