diplomová práce

Zastřešení víceúčelového sportovního objektu

Text práce 7.61 MB Příloha 1.63 MB

Autor práce: Ing. Patrik Andrej

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Stanislav Buchta, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Milan Šmak, Ph.D.

Abstrakt:

Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie zastrešenia objektu, ktorý bude využívaný na rôzne športové účely v Znojme.  Objekt má obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 50 x 60 m. Výška vo vrchole predstavuje 15 m. Hlavná nosná časť je tvorená priečnou väzbou z oblúkových priehradových väzníkov. Väzníky sú kĺbovo uložené na betónových stĺpoch. Priestorová tuhosť konštrukcie je zaistená sústavou stužidiel. Práca obsahuje statický posudok hlavných nosných prvkov vrátane príslušných spojov. Strešný a obvodový plášť tvoria sendvičové panely.

Klíčová slova:

Oceľová konštrukcia, oblúkový priehradový väzník, dvojkĺbový väzník, športová hala

Termín obhajoby

29.1.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student přednesl formou powerpointové prezentace obsah své diplomové práce. Dobře reagoval na dotazy a připomínky oponenta. Taktéž na všechny otázky předsedy komise a ostatních členů komise odpovídal dobře.

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Konstrukce a dopravní stavby (K)

Složení komise

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. - předseda,
Ing. Milan Šmak, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Martin Horáček, Ph.D. - tajemník,
Ing. Vladimír Lederer - člen,
Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen,
Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen,
doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen,

Posudek vedoucího
Ing. Stanislav Buchta, Ph.D.

Známka navržená vedoucím: B

Soubor vložený vedoucím Velikost
51634.pdf 275.85 kB

Známka navržená oponentem: C

Soubor vložený oponentem Velikost
51014.pdf 172.17 kB