diplomová práce

Multifunkční objekt

Text práce 6.8 MB Příloha 12.3 MB

Autor práce: Ing. Alessio Amodio

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. František Vajkay, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Petra Machová

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem multifunkční budovy, která slouží jako rozšíření haly dříve existující budovy. Areál se nachází v části Řečkovice v Brně.
Práce si klade za cíl propojit budovy jak prostorově, tak vizuálně.
Výrobní hala a sklad budou rozšířeny. Poslední patro bude sloužit jako administrativní část se sociálním zařízením a venkovní terasou.
Proces návrhu byl plně podporován použitím technologie BIM.

Klíčová slova:

Prefabrikát, BIM technologie, Projektová dokumentace, Multifunkční budova, Terasa, Stavební řešení, Architektonický detail

Termín obhajoby

28.1.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student představil svoji DP na téma Multifunkční objekt a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Ústav pozemního stavitelství

Studijní program

Civil Engineering (N-P-E-SI (N))

Studijní obor

Building Construction (S)

Složení komise

Prof. Ing. Karel Tuza, CSc. - předseda,
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Miloslav Novotný - tajemník,
Ing. Martin Dvořák - tajemník,
Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen,
Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen,
Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,
Ing. František Girgle, Ph.D. - člen,

Známka navržená vedoucím: E

Soubor vložený vedoucím Velikost
51273.pdf 124.59 kB

Známka navržená oponentem: E

Soubor vložený oponentem Velikost
51254.pdf 192.98 kB