dizertační práce

Solární články z monokrystalického křemíku typu n s vysokou účinností

Text práce 10.86 MB Teze 4.34 MB

Autor práce: Ing. Barbora Mojrová

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc.

Oponenti: doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D., Ing. Aleš Poruba, Ph.D.

Abstrakt:

Tato dizertační práce je zaměřena vývoj a ověřování nových postupů přispívajících ke zvýšení účinnosti bifaciálních solárních článků založených na monokrystalickém křemíku n-typové vodivosti. Tato práce přináší nové poznatky o vylepšených výrobních procesech a postupech použitých během výroby článků v ISC Konstanz. V rámci práce byly vyrobeny solární články typu n-PERT (Passivated Emitter Rear Totally diffused) s vysokou účinností, a to pomocí standartních procesů a zařízení používaných běžně při průmyslové výrobě. Zapojení těchto průmyslových postupů a metod umožnilo ověřit možnosti výroby n-typových článků za použití téměř totožného vybavení, jaké je potřeba pro výrobu p-typových článků. Zvýšení účinnosti bylo založeno především na vylepšení jednotlivých procesních kroků. Experimenty popsané v této práci dosvědčují zlepšení procesu difúze bóru, přizpůsobení parametrů pasivační a antireflexní vrstvy nově navrženému emitoru, zlepšení procesu metalizace ve smyslu využití past neobsahujících hliník, testování tisku rozličných motivů spolu s různými sekvencemi výpalu. V rámci práce byla testována možnost zamezení jevu potenciální indukované degradace (Potential Induced Degradation – PID) pomocí vhodného složení ARC a pasivační vrstvy. Vyrobené n-typové solární články dosáhly maximální hodnoty účinnosti 20,9 %.

Klíčová slova:

Solární článek, křemík, n-typový, bórový emitor, difúze, pasivační vrstva, metalizace.

Termín obhajoby

27.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Mikroelektronika a technologie (PK-MET)

Složení komise

prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (člen)
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (člen)
doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. - oponent (člen)
doc. Ing. Martin Vrňata, CSc. (člen)

viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 254.26 kB

Posudek oponenta
Ing. Aleš Poruba, Ph.D.

viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 114.62 kB