bakalářská práce

Inteligentní doplňování slov v GUI pro přepisování matričních záznamů

Text práce 2.83 MB

Autor práce: Bc. Aleš Postulka

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D.

Oponent: Ing. Marek Žák

Abstrakt:

Tato práce se zabývá vytvořením systému inteligentního doplňování slov pro přepis matričních záznamů. Systém je implementován jako součást grafického uživatelského rozhraní webové aplikace DEMOS. Hlavním úkolem systému je zobrazování návrhů slov pro jednotlivé položky záznamu, inteligentní doplňování částí matričního záznamu, zobrazování návrhů údajů k jednotlivým osobám záznamu a zobrazování návrhů obsahujících údaje vhodné k doplnění celého matričního záznamu.

Klíčová slova:

genealogie, matrika, přepis matričních záznamů, DEMOS, inteligentní doplňování slov, databáze, AJAX

Termín obhajoby

10.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.

Otázky u obhajoby:

  • Uveďte přesnější informace o průběhu a výsledcích testování aplikace na uživatelích (počet, věk, apod.).

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Informační technologie (IT-BC-3)

Studijní obor

Informační technologie (BIT)

Složení komise

doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda)
doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda)
Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen)
Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D.

Známka navržená vedoucím: B

Soubor vložený vedoucím Velikost
Hodnocení vedoucího [.pdf] 85.62 kB

Posudek oponenta
Ing. Marek Žák

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 87.74 kB