diplomová práce

Návrh a tvorba multiplatformní mobilní aplikace

Text práce 2.79 MB

Autor práce: Ing. Ľubomír Adamček

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Petr Dydowicz, Ph.D.

Oponent: Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc

Abstrakt:

Fragmentácia trhu operačnými systémami už niekoľko dekád komplikuje a predražuje vytváranie nových aplikácií. Jednotný vývoj pre viacero platforiem šetrí nielen čas a náklady, ale tiež umožňuje osloviť niekoľkonásobne väčšie publikum. Táto práca predstavuje problematiku vývoja mobilných aplikácií určených pre viacero platforiem a analyzuje vývoj trhu dvoch aktuálne najrozšírenejších operačných systémov – Android a iOS. Výsledky analýzy následne využíva na navrhnutie a vytvorenie multiplatformného nástroja určeného na monitorovanie imunopatologických reakcií. Súčasťou práce je tiež marketingový plán a odhadované ekonomické zhodnotenie vyvinutej aplikácie po uvedení na trh.

Klíčová slova:

mobilná aplikácia, multiplatformný vývoj, React, Android, iOS, mHealth, zdravie, imunopatologické reakcie, sledovanie symptómov

Termín obhajoby

12.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

otázka oponent -odpovězeno Ing. Neuwirth - Kolik máte v současnosti uživatelů Vaší aplikace? odpovězeno Doc. Doskočil - Zdůvodněte zpracování PESTE analýzy? odpovězeno RNDr. Chvátalová - Vysvětlete vzorec ekonomického zhodnocení? odpovězeno Prof. Pospíšil - Zamýšlíte využít umělou inteligenci? odpovězeno

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Informační management (MGR-IM)

Složení komise

prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda)
Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Petr Dydowicz, Ph.D.

Cílem práce bylo navrhnout a vyvinout multiplatformní aplikaci pro mobilní platformy Android a iOS. Součástí práce bylo i prozkoumání přístupů k řešení problematiky vývoje multiplatformních mobilních aplikací. V analytické části se autor zabývá zkoumáním vývoje trhu mobilních aplikací pro platformy Android a iOs. Konkurenční prostředí analyzuje prostřednictvím Portrova modelu pěti sil. V návrhové části detailně popisuje funkčnost navrhovaného řešení, které posléze podrobí ekonomickému zhodnocení včetně nástinu přínosu řešení a možného dalšího rozšíření. Práce je komplexní, bez zjevných formálních i obsahových chyb.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B

Známka navržená vedoucím: B

V diplomové práci autor navrhnul a vyvinul multiplatformní aplikaci pro mobilní platformy. Součástí práce je prozkoumání přístupů k řešení problematiky vývoje pro vícero platforem a analýza trhu mobilních aplikací. Praktická část se zaměřuje na vlastní proces návrhu aplikace a její implementaci. Návrh řešení je vytvořen s důrazem na praktické využití a uživatelskou přívětivost. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B

Známka navržená oponentem: A