bakalářská práce

Nástroj

Text práce 2.04 MB

Autor práce: BcA. Lukáš Dobeš

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: BcA. Lukáš Kijonka

Oponent: Mgr. Roman Novotný

Abstrakt:

​​Návrh decentralizovaného studijního programu paralelního ke studiu designu na FAVU VUT v Brně. Všechny lidmi navržené systémy jsou podrobitelné penetračnímu testu komunitně přínosného hackingu, školní systémy nevyjímaje. Testování hranice zpřístupňuje současné meta: nejlepší strategii, kterou lze v takovém systému aktuálně hrát a současně vizualizuje místa k opravě systému. Co je současné meta v grafickodesignerském vzdělávání? Jakou infrastrukturu pohybu v novém prostoru je nutné postavit a v jakém indexu se aktuálně můžeme pohybovat? ​​

Klíčová slova:

design, metodika, studijní program

Termín obhajoby

12.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student na úvod představil projekt bakalářské práce a následně se přečetly posudky vedoucího a oponenta. Od oponenta zazněl dotaz na „profil absolventa missing studies“ (jde spíše o přehled či návrh doplňkového studia). Prezentace studenta a posudků zabralo hodně času na úkor diskuze. V té byl kladně hodnocen studentův text, provedená rešerše a výzkum. Kritika směřuje ke schopnosti výsledky výzkumu předat – odprezentovat složitý obsah. J. Brož kritizuje absenci praktického, resp. vizuálního výstupu projektu. L. Dobeš obhajuje potřebu upozornit na chybějící výuku metodiky a teorií. V diskuzi zazněla kritika absence aplikování metodik v praxi.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Design (AGD1)

Složení komise

doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda)
MgA. Tereza Hejmová (člen)
Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen)
MgA. Jan Brož (člen)
MgA. Petr Štěpán (člen)
MgA. Ivars Gravlejs (člen)

Posudek vedoucího
BcA. Lukáš Kijonka

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 126.46 kB

Posudek oponenta
Mgr. Roman Novotný

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 199.94 kB