Autor práce: BcA. Veronika Auerová

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: prof. akad. soch. Michal Gabriel

Oponent: doc. akad. soch. Jiří Sobotka

Abstrakt:

Ve své bakalářské práci zpodobňuji svého dědu, prostřednictvím sochy v životní velikosti. Hlavní důraz kladu na povrchové zpracování sochy, kdy za pomocí fotografií imituji proces texturování, který obvykle probíhá ve virtuálním prostředí. Já ho však dosahuji ručně tím, že pořízené fotografie sama stříhám a lepím. Výsledná socha tak působí velmi živě, až naturalisticky.

Klíčová slova:

dědeček, polystyren, fotografie, ruční práce, 3D

Termín obhajoby

13.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Předseda komise zahájil obhajobu představením studentky. Ta přednesla svoji obhajobu a po ní následovalo přečtení posudků vedoucího i oponenta. Práce studentky byla v obou posudcích doporučena k obhajobě, na dotazy vznesené v posudcích studentka uspokojivě odpověděla. Předseda vyzval komisi k volné diskuzi a dotazům, studentka reagovala a odpovídala. Dotazy vznesli: p. Serec, Sobotka, Hládeková, Rathouský, Malý...Rozprava se vztahovala především k formálním vztahů díla a nesla se v kladném duchu.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Výtvarná tvorba (AS1)

Složení komise

doc. MgA. Milan Houser (předseda)
prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen)
doc. MgA. Luděk Rathouský (člen)
prof. MgA. Petr Kvíčala (člen)
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen)
doc. Mgr. Tomáš Medek (člen)
MgA. Ondřej Homola (člen)
MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen)
Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen)
Mgr. Rostislav Koryčánek (člen)
doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen)
MgA. Břetislav Malý (člen)

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 159.11 kB

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 194.21 kB