diplomová práce

Monografie

Text práce 9.85 MB

Autor práce: MgA. Kristína Drinková

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. MgA. Mikuláš Macháček

Oponent: MgA. Adéla Svobodová

Abstrakt:

Zámerom práce je grafické spracovanie monografickej publikácie Kateřiny Šedé. Poukazujem na spoluprácu dizajnéra, autora a kurátora, s mnohými aspektami, ktoré nás v procese tvorby ovplyvňujú a výsledok definujú. Tvorba Kateřiny Šedé sa skladá prevažne z participatívnych akcií, prepojených často so špecifickým miestom (vylúčená lokalita, sídlisko, dedina), pričom kľúčovým výstupom bývajú udalosti, interakcie a zážitky množstva ľudí. Cieľom monografie je podať jasnú správu o zásadných autorkiných projektoch v jednej ucelenej publikácii. Vzhľadom na kvantitu, rôznorodosť a komplexnosť tvorby Kateřiny Šedé je súčasťou práce aj hľadanie riešení a systémov, akým spôsobom spracovať projekty v obmedzenom rozsahu.

Klíčová slova:

monografia, Kateřina Šedá, participatívne umenie, kniha, proces

Termín obhajoby

14.5.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Studentka v obsáhlé prezentaci představující přehled dosud vykonané práce na monografii Kateřiny Šedé představila svou diplomovou práci. Následně byly přečteny posudky oponenta a vedoucího. Otázky plynoucí z posudků studentka jasně a přesvědčivě zodpověděla. Komise ve shodě kvituje velmi velkém množství vykonané práce, jednotliví členové se nicméně zcela neshodují v tom, zda to je pouze pozitivum. Debata se stočila k motivu „udržitelnosti“ praxe grafického designéra, jak byla při přípravě monografie nastavena. Přes některé kritické poznámky, které se nicméně týkají především obecného způsobu a limitů práce s Kateřinou Šedou, se diskuze odvíjí v pozitivním duchu.

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Design (AGD2)

Složení komise

MgA. Ondřej Tobola (předseda)
doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen)
MgA. Tereza Hejmová (člen)
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen)
MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen)
MgA. Vasil Artamonov (člen)
MgA. Tomáš Hlavenka (člen)
doc. MgA. Luděk Rathouský (člen)
MgA. Ondřej Homola (člen)
Mgr. Rostislav Koryčánek (člen)

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 177.49 kB

Posudek oponenta
MgA. Adéla Svobodová

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 202.14 kB