bakalářská práce

Masná tapeta

Text práce 605.15 kB

Autor práce: BcA. Zita Elznic

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. MgA. Luděk Rathouský

Oponent: MgA. Eva Koťátková, Ph.D.

Abstrakt:

V této bakalářské práci se zaobírám tématem masa a jeho hodnoty. Zaměřuji se konkrétně na masné produkty a masné odpady, které ze zvířat jejich průmyslovým zpracováním vznikají. Forma této práce je vytvoření a instalace plastické tapety pomocí voskových odlitků jednotlivých částí zvířete.

Klíčová slova:

maso; masný odpad; designová tapeta; odlitky; masný průmysl

Termín obhajoby

13.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Obhajobu zahájila studentka představením skladbou reliéfních objekt, po které následoval posudek vedoucího práce a oponentky. Oba posudky doporučily práci k obhajobě. Studentka reagovala na otázky oponentky, byla zahájena diskuze. V diskuzi se hodnotilo dílo po formální, tak i po obsahové stránce za účasti celé komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Výtvarná tvorba (AM2)

Složení komise

doc. MgA. Milan Houser (předseda)
prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen)
doc. MgA. Luděk Rathouský (člen)
prof. MgA. Petr Kvíčala (člen)
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen)
doc. Mgr. Tomáš Medek (člen)
MgA. Ondřej Homola (člen)
MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen)
Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen)
Mgr. Rostislav Koryčánek (člen)
doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen)
MgA. Břetislav Malý (člen)

Posudek vedoucího
doc. MgA. Luděk Rathouský

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 176.36 kB

Posudek oponenta
MgA. Eva Koťátková, Ph.D.

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 102.76 kB