bakalářská práce

Emo Počasí

Text práce 2.5 MB

Autor práce: BcA. Hana Drštičková

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: MgA. Pavel Sterec, Ph.D.

Oponent: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Abstrakt:

Práce vznikla provázáním dvou tématických okruhů, duševního zdraví a atmosférických jevů, respektive počasí. Umělecky zkoumám především formy odcizení (alienace) a emocionální otupělosti, na něž myšlenkově navazuji tematizací izolace člověka od vnějšího prostředí a projevů lokálního počasí. Dotýkám se témat současných reprezentací počasí, například obrazů z meteorologických satelitů a v neposlední řadě se též zamýšlím nad faktem klimatické krize. Práce má formu videa dlouhého 100 minut, souboru 21 maleb anilinovými barvami na papíře, zvukové stopy pouštěné ve smyčce a doplňující literatury, textů a skic, dostupných k nahlédnutí.

Klíčová slova:

meteorologie, počasí, odcizení, tanec, emoce, video

Termín obhajoby

13.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Obhajoba byla zahájena studentkou, která přečetla svoji obhajobu. Autorka představila dílo v podobě komplexní instalace videa a light boxů s akvarely. Po autorčině obhajobě následovalo čtení posudk vedoucího práce a oponenta. Posudky práci doporučily k obhajobě. Posudek oponenta přečetla p. Kořínková, která přednesla i několik dotazů. Otázky byly studentkou zodpovězeny. Následovala diskuze, do které se zapojili všichni členové komise, pak byla obhajoba ukončena.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Výtvarná tvorba (AM2)

Složení komise

doc. MgA. Milan Houser (předseda)
prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen)
doc. MgA. Luděk Rathouský (člen)
prof. MgA. Petr Kvíčala (člen)
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen)
doc. Mgr. Tomáš Medek (člen)
MgA. Ondřej Homola (člen)
MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen)
Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen)
Mgr. Rostislav Koryčánek (člen)
doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen)
MgA. Břetislav Malý (člen)

Posudek vedoucího
MgA. Pavel Sterec, Ph.D.

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 99.9 kB

Posudek oponenta
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 193.45 kB