diplomová práce

Skleněný pastýř

Text práce 1.6 MB

Autor práce: MgA. Tea Dohnalová

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: prof. akad. soch. Michal Gabriel

Oponent: doc. Mgr. Richard Fajnor

Abstrakt:

Tématem mé diplomové práce jsou menhiry. Konkrétně největší český menhir známý jako Kamenný pastýř (3200 cm). Cílem práce bylo přenést přesný tvar a velikost tohoto megalitu a zhmotnit ho zde v Brně. Tento cíl vyžadoval použití mnoha postupů. Na začátku bylo focení, dále převedení do 3D programu, úpravy v 3D programech a rozřezání kamene na vrstevnice. Poté jsem si menhir promítala na zeď v reálné velikosti a obkreslovala na polystyrénové desky. Další krok byl vyřezání všech 104 desek na pásové pile a mohla jsem přejít k lepení a skládání celého objektu. Finální krokem bylo přetření objektu bílou barvou. Výsledek je jednoduchý a čistý objekt z polystyrénu. Vrstevnice jsem nijak nezakrývala - objekt prezentuji tou nejpřímější možnou formou. Polystyrénový megalit je i přes svoji velikost socha do interiéru. V ideálním případě bych vytvořila instalaci, díky které by pro objekt vznikl samostatný, izolovaný prostor.

Klíčová slova:

socha, objekt, polystyrén, menhir

Termín obhajoby

16.5.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Studentka zahájila obhajobu. Prof. Michal Gabriel přečetl posudek vedoucího a po něm Jiří Ptáček posudek oponenta Richarda Fajnora. Studentka odpovídá na dotazy vznesené v posudcích. Předseda komise klade otázku, proč je instalovaný polystyrén natřený a zda studentku zajímá v souvislosti s menhiry experimentální archeologie. Po odpovědích studentky předseda komise ukončuje obhajobu.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Výtvarná tvorba (AS1)

Složení komise

MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (předseda)
doc. MgA. Filip Cenek (člen)
MgA. Ivars Gravlejs (člen)
prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen)
doc. Mgr. Pavel Korbička (člen)
prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen)
doc. Mgr. Tomáš Medek (člen)
Jiří Ptáček (člen)
doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen)
doc. MgA Aleksandra Vajd (člen)

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 173.78 kB

Posudek oponenta
doc. Mgr. Richard Fajnor

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta 160.88 kB