diplomová práce

Džok film

Text práce 6.65 MB

Autor práce: MgA. Petr Dočkal

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: prof. akad. soch. Tomáš Ruller

Oponent: Mgr. Lenka Střeláková

Abstrakt:

Džok film je autoportrét. Reakce na hollywoodskou produkci a na to, jakým způsobem mrzačí mýtus. Džok film je o vztahu jednotlivce k civilizaci a kapitalismu. Znovuvytváření osobního mýtu na troskách těch starých. Duchovní cvičení utvářející život autora. Džok film je akční film.

Klíčová slova:

paradokument, performance, film, autoportrét, maska

Termín obhajoby

15.5.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Na úvod diplomant velmi stručně uvádí svou práci – hodinu dlouhý film, který je následně promítán. Po představení DP byly přečteny posudky vedoucího práce a oponentky (v zastoupení přečetl M. Mazanec). V diskuzi nad otázkami odmítl student tezi obsaženou v posudku vedoucího o autoterapeutické povaze práce. Další diskuze je vedena nad formálními aspekty filmu – střihem, skladbou sekvencí apod. Diplomant věcně argumentuje. Po diskuzi byla obhajoba ukončena.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Intermediální a digitální tvorba (AVI)

Složení komise

doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda)
MgA. Vasil Artamonov (člen)
MgA. Tomáš Hlavenka (člen)
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen)
MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen)
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen)
MgA. Karolína Kohoutková (člen)
prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen)
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen)
MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen)
Jiří Ptáček (člen)
Mgr. Terezie Nekvindová, Ph.D. (člen)

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 161.2 kB

Posudek oponenta
Mgr. Lenka Střeláková

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 212.15 kB