bakalářská práce

Podle skutečných událostí

Text práce 2.52 MB

Autor práce: BcA. Polina Davydenko

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: MgA. Ivars Gravlejs

Oponent: MgA. Martin Kohout

Abstrakt:

V reakci na průběh sbírání souborů fotografií jsem se rozhodla zaměřit na to, jak nespoléhat na jisté úlovky. Vytvořila jsem set obrazů, ze kterých je možné vyčíst více významů, a to díky absenci vyprávění i jakéhokoli textu. V souboru ex-post hledám strukturu a případně na ni navazuji dalšími obrazy.

Klíčová slova:

fotografie, narativ, metoda, absence textu

Termín obhajoby

12.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Studentka představila projekt po přečtení posudků vedoucího a oponenta. Objasnila, že se k bakalářské práci snažila přistoupit jinak, než je její běžný pracovní postup. Nový způsob přitom vyhodnotila jako příliš limitující. Instalace vznikala intuitivně, ale v prostoru galerie působí na návštěvníky (v tuto chvíli komisi) velmi promyšleně. Do budoucna zvažuje práci s experimentem. Lehká kritika se týkala způsobu tisku, ale jinak komise instalaci hodnotí velmi kladně.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Intermediální a digitální tvorba (AFO)

Složení komise

doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda)
MgA. Tereza Hejmová (člen)
Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen)
MgA. Jan Brož (člen)
MgA. Petr Štěpán (člen)
MgA. Ivars Gravlejs (člen)

Posudek vedoucího
MgA. Ivars Gravlejs

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 103.78 kB

Posudek oponenta
MgA. Martin Kohout

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 190.32 kB