dizertační práce

Constitutive Modelling of Composites with Elastomer Matrix and Fibres with Significant Bending Stiffness

Hlavní dokument 3.44 MB Teze 1.45 MB

FSIdizertační práceStudent: Svitlana FedorovaAk. rok: 2018/2019

Vedoucí: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.

Oponenti: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc., prof. Andreas Menzel

Jazyk

angličtina

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Ústav

Obor studia

Inženýrská mechanika (D-IME)

Hodnocení vedoucího
prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.

viz. posudek v pdf.Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 39.63 kB

viz. posudek v pdf.Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 136.01 kB

Hodnocení oponenta
prof. Andreas Menzel

viz. posudek v pdf.Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 120.72 kB

Klíčová slova

Materiály zesílené vlákny, ohybová tuhost vlákna, hyperelasticita, konstitutivní modelování, polární pružnost