diplomová práce

Sportovní centrum

Hlavní dokument 306.01 kB Příloha 15.44 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. David BalvarAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

Oponent: Ing. Vendula Blažková

Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací sportovního centra. Stavba se nachází v obci Hnojník v Moravskoslezském kraji. Stavba je dělena na dvě základní části. Jedna část je určena jako zázemí pro místní fotbalový klub, druhá část slouží jako veřejně přístupná hala se třemi badmintonovými kurty včetně hygienického zázemí. Část s fotbalovým zázemím a sportovním barem má dvě nadzemní podlaží, badmintonová hala s hygienickým zázemím jedno podlaží. Na obě části je použito vápenopískových tvárnic a zastřešení plochou střechou. Objekt je situován na rovinném terénu.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Pozemní stavby (S)

Hodnocení vedoucího
Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.Soubor vložený vedoucím Velikost
41710.pdf 373.39 kB

Hodnocení oponenta
Ing. Vendula BlažkováSoubor vložený oponentem Velikost
41711.pdf 472.81 kB

Klíčová slova

Sportovní centrum, badmintonová hala, fotbalové zázemí, plochá střecha, vápenopískové tvárnice