diplomová práce

Stavebně technologický projekt hotelu Chopin v Bratislavě

Hlavní dokument 10.04 MB Příloha 3.82 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. Marie BajerováAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Michal Novotný, Ph.D.

Oponent: Ing.et Ing. Lukáš Kopecký

Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt Hotelu Chopin v Bratislavě. Stavebně technologický projekt se zabývá především plánováním stavby a blíže se zaměřuje na návrh zařízení staveniště, časový plán výstavby objektů a podrobný časový pláne výstavby hlavního stavebního objektu. Dále se zaměřuje na provedení železobetonových monolitických konstrukcí. Zpracovává technologický předpis pro železobetonové monolitické konstrukce, kontrolní a zkušební plán monolitických konstrukcí a plán rizik a opatření. Součástí projektu je i položkový rozpočet stavby či návrh strojní sestavy.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Realizace staveb (R)

Hodnocení vedoucího
Ing. Michal Novotný, Ph.D.Soubor vložený vedoucím Velikost
42058.pdf 35.27 kB

Hodnocení oponenta
Ing.et Ing. Lukáš KopeckýSoubor vložený oponentem Velikost
42003.pdf 652.21 kB

Klíčová slova

Zařízení staveniště, časový plán, rozpočet, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, hlavní stavební mechanismy, bezpečnostní opatření.