diplomová práce

Problematika využití surovin na bázi skelných recyklátů

Hlavní dokument 3.4 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. Tomáš BajerAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc. Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Čermák

Práce se zabývá studiem využití odpadního solárního skla. Studium problematiky vychází z Evropské směrnice 2012/19/EU o recyklaci fotovoltaických panelů a s ní související povinnosti uložené členským státům ohledně likvidace a recyklace těchto zařízení. Dále jsou popsány způsoby recyklace fotovoltaických panelů, jsou shrnuty poznatky z výroby užitkového a solárního skla. Praktická část je zaměřena na ověření využitelnosti skelného recyklátu z fotovoltaických panelů ve výrobcích pojených polymerními pojivy. Ověřeny byly fyzikálně mechanické vlastnosti zkušebních dlaždic pojených polypropylenem a polyethylentereftalátem, a rovněž akustická pohltivost výrobků pojených epoxidovou pryskyřicí.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Stavebně materiálové inženýrství (M)Soubor vložený vedoucím Velikost
42145.pdf [.pdf] 69.76 kB B

Hodnocení oponenta
Ing. Jan ČermákSoubor vložený oponentem Velikost
41749.pdf [.pdf] 120.78 kB B

Klíčová slova

Fotovoltaika, solární panel, skelný recyklát, recyklace, odpadní materiál, polymer, akustická pohltivost, obrusnost, dlaždice