diplomová práce

Hodnocení výkonnosti stavebního podniku

Hlavní dokument 2.23 MB Příloha 5.51 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. Václav BačaAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Eva Vítková, Ph.D.

Oponent: Ing. Eva Ondrušková

Diplomová práce se zabývá zhotovením finanční analýzy podniku KOMA Modular s.r.o. Jako zdroje informací jsou využity především výkazy finančního účetnictví, na základě kterých je provedena nejprve horizontální a vertikální analýza, poté je zpracováno vybrané bilanční pravidlo, poměrové ukazatele a souhrnné indexy. Na závěr jsou okomentovány výsledky finanční analýzy a firmě jsou doporučena vhodná opatření.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Management stavebnictví (N)

Hodnocení vedoucího
Ing. Eva Vítková, Ph.D.Soubor vložený vedoucím Velikost
42039.pdf 804.1 kB

Hodnocení oponenta
Ing. Eva OndruškováSoubor vložený oponentem Velikost
42244.pdf 651.66 kB

Klíčová slova

finanční analýza, účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, horizontální a vertikální analýza, bilanční pravidla, poměrové ukazatele, souhrnné indexy