diplomová práce

Hodnocení výkonnosti stavebního podniku

Hlavní dokument 2.23 MB Příloha 5.51 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. Václav BačaAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Eva Vítková, Ph.D.

Oponent: Ing. Eva Ondrušková

Diplomová práce se zabývá zhotovením finanční analýzy podniku KOMA Modular s.r.o. Jako zdroje informací jsou využity především výkazy finančního účetnictví, na základě kterých je provedena nejprve horizontální a vertikální analýza, poté je zpracováno vybrané bilanční pravidlo, poměrové ukazatele a souhrnné indexy. Na závěr jsou okomentovány výsledky finanční analýzy a firmě jsou doporučena vhodná opatření.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Management stavebnictví (N)

Hodnocení vedoucího
Ing. Eva Vítková, Ph.D.Soubor vložený vedoucím Velikost
42039.pdf [.pdf] 804.1 kB B

Hodnocení oponenta
Ing. Eva OndruškováSoubor vložený oponentem Velikost
42244.pdf [.pdf] 651.66 kB B

Klíčová slova

finanční analýza, účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, horizontální a vertikální analýza, bilanční pravidla, poměrové ukazatele, souhrnné indexy