diplomová práce

Horská chata pod Poľanou

Hlavní dokument 1.76 MB Příloha 56.47 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. Ivana BabicováAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

Oponent: Ing. Libor Šteffek

Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnutie objektu horskej chaty, ktorá je určená pre rekreáciu, stravovanie a ubytovanie. Ubytovanie je určené pre 16 osôb formou turistického ubytovania. Pozemok, na ktorom sa navrhovaný objekt nachádza je v miernom svahu, v nezastavanom území v chránenej krajinnej oblasti Poľana. Prístup na pozemok je zabezpečený asfaltovou cestou zo severovýchodnej strany pozemku. Takisto je prístupný turistickou trasou z juhovýchodnej strany. Riešené územie sa nachádza približne 10km od najbližšej obce Hriňová. Lokalita bola v minulosti často využívaná na rekreáciu. Vo vzdialenosti 1 kilometer sa nachádza starý horský hotel Poľana, ktorý je však mimo prevádzky, poskytuje len provizórne ubytovanie. Nová horská chata má vrátiť cestovný ruch do tejto oblasti a zvýšiť záujem turistov. V podzemnom podlaží je umiestnená samostatná prevádzka na servis a požičiavanie športových potrieb.
Objekt má jedno podzemné podlažie čiastočne zapustené v teréne, z južnej strany prístupné pre verejnosť. Dve nadzemné podlažia sú tvorené z CLT panelov, prvé slúži pre reštauráciu a privátnu bytovú jednotku, druhé pre ubytovanie. Podzemné podlažie je navrhnuté z debniacich tvaroviek vyplnených betónom. Strecha je sedlová, tvorená drevenou hambálkovou konštrukciou. Na južnej strane objektu sa nachádza rozsiahly vikier.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Pozemní stavby (S)

Hodnocení vedoucího
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.Soubor vložený vedoucím Velikost
41450.pdf 559.52 kB

Hodnocení oponenta
Ing. Libor ŠteffekSoubor vložený oponentem Velikost
41660.pdf 969.35 kB

Klíčová slova

diplomová práca, horská chata, novostavba, CLT, drevo, hambálok, ubytovanie, rekreácia