diplomová práce

Vliv mnohonásobného zatěžování na vybrané parametry lehkého betonu

Hlavní dokument 3.29 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. Martin AlexaAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Misák, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá sledováním hodnot vybraných parametrů (zejména statického modulu pružnosti) lehkého betonu v tlaku před a po vícenásobném cyklickém zatěžování. Pomocí odporových tenzometrů byly měřeny deformace zkušebních těles při zatěžování. Cyklicky zatěžována byla zkušební tělesa tvaru válce průměru 150 mm a výšky 300 mm a bylo provedeno až 4 500 zatěžovacích cyklů, které vycházely ze zkoušky statického modulu pružnosti v tlaku. Z naměřených hodnot zatížení a deformací byl stanoven modul pružnosti v tlaku. Cílem práce je posouzení změny hodnoty statického modulu pružnosti a dalších vlastností lehkého betonu vlivem vícenásobného zatěžování.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Konstrukce a dopravní stavby (K)

Hodnocení vedoucího
Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.Soubor vložený vedoucím Velikost
41998.pdf 708.26 kB

Hodnocení oponenta
Ing. Petr Misák, Ph.D.Soubor vložený oponentem Velikost
42121.pdf 697.18 kB

Klíčová slova

Lehký beton, modul pružnosti, vícenásobné cyklické zatěžování, pevnost v tlaku, pevnost v příčném tahu, hmotnostní úbytek