diplomová práce

Vliv mnohonásobného zatěžování na vybrané parametry lehkého betonu

Hlavní dokument 3.29 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. Martin AlexaAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Misák, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá sledováním hodnot vybraných parametrů (zejména statického modulu pružnosti) lehkého betonu v tlaku před a po vícenásobném cyklickém zatěžování. Pomocí odporových tenzometrů byly měřeny deformace zkušebních těles při zatěžování. Cyklicky zatěžována byla zkušební tělesa tvaru válce průměru 150 mm a výšky 300 mm a bylo provedeno až 4 500 zatěžovacích cyklů, které vycházely ze zkoušky statického modulu pružnosti v tlaku. Z naměřených hodnot zatížení a deformací byl stanoven modul pružnosti v tlaku. Cílem práce je posouzení změny hodnoty statického modulu pružnosti a dalších vlastností lehkého betonu vlivem vícenásobného zatěžování.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Konstrukce a dopravní stavby (K)

Hodnocení vedoucího
Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.Soubor vložený vedoucím Velikost
41998.pdf [.pdf] 708.26 kB B

Hodnocení oponenta
Ing. Petr Misák, Ph.D.Soubor vložený oponentem Velikost
42121.pdf [.pdf] 697.18 kB B

Klíčová slova

Lehký beton, modul pružnosti, vícenásobné cyklické zatěžování, pevnost v tlaku, pevnost v příčném tahu, hmotnostní úbytek