diplomová práce

Stavebně technologický projekt mateřské školy

Hlavní dokument 7.93 MB Příloha 3.74 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. Martin AlexaAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Svatava Henková, CSc.

Oponent: Ing. Martin Štěrba

Tato diplomová práce zpracovává stavebně technologický projekt mateřské školy v Brně. Zabývá se technickou zprávou, technologickými postupy výstavby. Obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Realizace staveb (R)

Hodnocení vedoucího
Ing. Svatava Henková, CSc.Soubor vložený vedoucím Velikost
42067.pdf 245.68 kB

Hodnocení oponenta
Ing. Martin ŠtěrbaSoubor vložený oponentem Velikost
42210.pdf 477.83 kB

Klíčová slova

Technologie, stavba, mateřská školka, výztuž, technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, strojní sestava, rozpočet stavby, časový plán, bezpečnost, bilance zdrojů, hluková studie.