diplomová práce

Stavebně technologický projekt mateřské školy

Hlavní dokument 7.93 MB Příloha 3.74 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. Martin AlexaAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Svatava Henková, CSc.

Oponent: Ing. Martin Štěrba

Tato diplomová práce zpracovává stavebně technologický projekt mateřské školy v Brně. Zabývá se technickou zprávou, technologickými postupy výstavby. Obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Realizace staveb (R)

Hodnocení vedoucího
Ing. Svatava Henková, CSc.Soubor vložený vedoucím Velikost
42067.pdf [.pdf] 245.68 kB B

Hodnocení oponenta
Ing. Martin ŠtěrbaSoubor vložený oponentem Velikost
42210.pdf [.pdf] 477.83 kB B

Klíčová slova

Technologie, stavba, mateřská školka, výztuž, technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, strojní sestava, rozpočet stavby, časový plán, bezpečnost, bilance zdrojů, hluková studie.