studijní program

Chemie a technologie potravin

FCHZkratka: BPCP_CHTPAk. rok: 2017/2018Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Chemie a technologie potravin"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Profil programu

Akademicky zaměřený.
Zaměření programu odráží trvale vysoký zájem o studium potravinářské chemie a biotechnologie na FCH VUT v Brně. Umožňuje jednak plynulé pokračování ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Potravinářská chemie a biotechnologie (PCHBT), jednak odchod absolventů do praxe a současně reflektuje potenciální rozšíření zájmu o studium včetně možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe.

Klíčové výsledky učení

Student získá teoretický přehled a praktické dovednosti v oblasti přírodovědných předmětů tvořících základ pro studium stěžejních předmětů z oblasti chemie a technologie potravin. V rámci studijního programu si studenti moho vybrat ze dvou studijních oborů a to "Potravinářské chemie " nebo "Biotechnologie". Absolvent oboru "Potravinářské chemie "bude připraven pro potravinářskou technologickou praxi k zabezpečení výroby kvalitních a bezpečných potravin. Jeho znalosti chemického složení potravinářských surovin a moderních analytických metod mu umožní pracovní uplatnění i v kontrolních orgánech státní zprávy. Studijní obor "Biotechnologie" rozšíří další znalosti a dovednosti z vědních disciplín, vycházejících z moderních biotechnologických předmětů.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1BPCO_BTBiotechnologie60060
1BPCO_CHPPotravinářská chemie60060
2BPCO_BTBiotechnologie60060
2BPCO_CHPPotravinářská chemie60060
3BPCO_BTBiotechnologie55560
3BPCO_CHPPotravinářská chemie55560