studijní program

Pokročilé materiály a nanovědy

Fakulta: CEITEC VUTZkratka: STIPMNAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3960

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Specifické požadavky na přijetí

http://amn-phd.ceitec.cz/admission-step-by-step/

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
PM (-)Pokročilé materiály (-)
PNTMT (-)Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (-)