studijní program

Civil Engineering

Fakulta: FASTZkratka: D-K-E-SI (N)Ak. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3607

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1PSTBuilding Constructions52530?
2PSTBuilding Constructions243660
3PSTBuilding Constructions223860
4PSTBuilding Constructions342660