Parametry k programu nebyly nalezeny

studijní program

Architektura a urbanismus - N

Fakulta: FAZkratka: ARCHURBAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0731D010001

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 16.8.2018 - 16.8.2028

Specializace

Roč. Specializace Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1ARCHArchitektura06060
1URBANUrbanismus06060
2ARCHArchitektura03030?
2URBANUrbanismus03030?
3ARCHArchitektura03030?
3URBANUrbanismus03030?