studijní program

Advanced Materials and Nanosciences

Fakulta: CEITEC VUTZkratka: STIAMNAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3960

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Poplatek za studium: 3000 EUR/ročně pro studenty z EU, 3000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Specifické požadavky na přijetí

http://amn-phd.ceitec.cz/admission-step-by-step/

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
AM (-)Advanced Materials  (-)4
ANTMT (-)Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies  (-)4