studijní program

Advanced Materials and Nanosciences

Fakulta: CEITEC VUTZkratka: STIAMNAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3960

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Specifické požadavky na přijetí

http://amn-phd.ceitec.cz/admission-step-by-step/

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1AM (-)Advanced Materials  (-)45660
1ANTMT (-)Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies  (-)45660