studijní program

Matematické inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: B-MAI-PAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0588A170001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 1.5.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Matematika Aplikovaná matematika 17
Matematika Diskrétní matematika a matematická logika 8
Matematika Geometrie a topologie 8
Matematika Matematická analýza 18
Strojírenství, technologie a materiály Automatické řízení a inženýrská informatika 10
Matematika Algebra a teorie čísel 8
Matematika Numerická matematika 8
Matematika Pravděpodobnost a matematická statistika 8
Strojírenství, technologie a materiály Konstrukce strojů a zařízení 8
Strojírenství, technologie a materiály Materiálové inženýrství 7

Cíle studia

Tříletý bakalářský studijní program Matematické inženýrství má mezioborový charakter, neboť kromě matematiky poskytuje studentům vzdělání také v oblasti informatiky a strojního inženýrství. Cílem matematických předmětů je, aby studenti získali znalosti stěžejních matematických disciplín s důrazem na moderní matematické metody používané v technických aplikacích. Úkolem inženýrských předmětů je pak seznámit studenty se základy strojírenských věd, které jsou z velké části založeny na matematických aplikacích, a v informatice se studenti naučí efektivně využívat výpočetní techniku při řešení technických problémů.

Profil absolventa

Absolventi programu Matematické inženýrství jsou technicky vzdělaní bakaláři s hlubšími znalostmi matematiky i informatiky. Získané vědomosti jim umožní řešit technické problémy pomocí moderních matematických metod s efektivním využitím výpočetní techniky. V praxi proto naleznou uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích, kde budou kvalifikovanými členy či vedoucími výrobních týmů. Mohou však pracovat i v dalších odvětvích, jako je peněžnictví, služby, státní správa apod. Předpokládá se však, že většina z nich bude pokračovat ve studiu stejnojmenného navazujícího magisterského programu a získá tak titul inženýr. Mohou také přejít na magisterské studium programu Strojírenství, technologie a materiály či jiného programu na VUT nebo pokračovat na jiné univerzitě v ČR, případně v zahraničí.

Charakteristika profesí

Absolventi bakalářských studijních programů najdou uplatnění například v technických funkcích ve vývojových a konstrukčně technologických ústavech nebo kancelářích, ve výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Dobří absolventi na FSI obvykle pokračují ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu a dosahují titulu inženýr.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT,
SMĚRNICE DĚKANA Č. 7/2017 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Návaznost na další typy studijních programů

Bakalářské studijní programy
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
A3Angličtina 3en0zimníPovinnýano
3CDCADcs2zimníPovinnýano
1KGKonstruktivní a počítačová geometriecs5zimníPovinnýzá,zkano
SLALineární algebracs6zimníPovinnýzá,zkano
SA1Matematická analýza Ics8zimníPovinnýzá,zkano
1KZáklady konstruovánícs4zimníPovinnýzá,zkano
SZPZáklady programovánícs4zimníPovinnýklano
0PDProgramování v Delphics2zimníVolitelnýano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0zimníVolitelnýano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0zimníVolitelnýano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs0zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
A4Angličtina 4en0letníPovinnýano
2FFyzika Ics7letníPovinnýzá,zkano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1letníPovinnýano
SA2Matematická analýza IIcs8letníPovinnýzá,zkano
SOAObecná algebracs5letníPovinnýzá,zkano
SPTProgramovací technikycs4letníPovinnýzá,zkano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6letníPovinnýzá,zkano
IJCJazyk Ccs, en5letníVolitelnýzkano
0MVMatematické výpočty pomocí MAPLEcs0letníVolitelnýano
0TXÚvod do TeXucs0letníVolitelnýano
0KFVybrané kapitoly z fyziky Ics0letníVolitelnýano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0letníVolitelnýano